7 DŮVODŮ PROČ

Chci trénovat i hlavu, ne jen tělo


Mimořádná psychická odolnost těch nejlepších jedinců napříč mnoha sporty není darem z nebes. Zvládat složité herní situace, překonávat fyzickou bolest a vyčerpání a vyrovnat se se selháním vyžaduje velkou psychickou sílu. Sportovcovu psychiku je třeba trénovat a rozvíjet, stejně jako jeho tělo. Proto je sportovní psycholog nezbytnou součástí sportovní přípravy šampionů.

Sportovní psychologie disponuje technikami, kterými aktivně působí na psychiku a výkonnost sportovce. Cílem těchto technik je vyzbrojit sportovce pro podávání maximálních výkonů a zvýšit jeho radost ze sportu. Tyto techniky znám a používám při práci s profesionálními i výkonnostními sportovci.


Ztrácím koncentraci"Často při výkonu myslím na věci, které mi vůbec nepomáhají"

"Je pro mě těžké soustředit se na úkon, ležící bezprostředně přede mnou"

"Trvá mi dlouho, než při hře zareaguji"

Znáte tyto věty? Jsou to typické výpovědi sportovců, bojujících s vlastní pozorností. A popravdě, nejde o nic neobvyklého.

Mnozí sportovci však znají i takzvaný flow, neboli stav optimálního zaměření pozornosti. Stav, kdy sportovec vnímá jen to, co mu bezprostředně pomáhá k dosažení cíle. Nejsem šarlatán, abych tvrdil, že sportovce lze naučit jednoduchému přepnutí do stavu flow. Ale vím, že s koncentrací se dá pracovat tak, aby sportovci pomáhala.

Neexistuje jediný způsob tréninku koncentrace pro každého. Je třeba navrhnout a aplikovat individuální trénink. Bez koncentrace je však sportovec odkázán na náhodu.


Moje výkonnost kolísá


Sportovní výkonnost bude vždy vykazovat určitou nevyrovnanost. Sportovní výkon je úžasný pohybový projev podmíněný desítkami faktorů - fyzičkou, psychikou, rozcvičením sportovce, jeho soupeři, podmínkami soutěže, obdobím sezóny a mnohým dalším.

V matematické statistice je popsán fenomén známý jako regrese k průměru. Regrese k průměru se projevuje tak, že podáte-li výkon výrazně lepší, anebo horší, než je zvykem, váš další výkon se bude pravděpodobně přibližovat zpět k hladině vašeho výkonu průměrného. Tedy, váš výkon bude regredovat k průměru a to jak pozitivně (pokud jste podali výkon špatný), tak negativně. Většina sportovců však špatně snáší, pokud jejich výkonnost nepřiměřeně fluktuuje. Anebo, pokud fluktuuje a přitom ještě klesá.

Sportovní psychologie je tady mimo jiné od toho, aby sportovcům a sportovním týmům umožnila sportovní výkonnost stabilizovat a dostat do vzestupného trendu.


Chci pracovat se sebedůvěrou


Cílem (většiny) sportovně psychologických metod není budování jedinců s nafouknutým egem. Cílem práce je vybudovat optimální úroveň self-efficacy. Self-efficacy odkazuje k sebedůvěře sportovce, že zvládne podat výkon určité úrovně. Jedná se o tzv. sebe-účinnost, nebo vědomí vlastní účinnosti. Za optimální úroveň se především považuje sebedůvěra odpovídající schopnostem sportovce. Zároveň se pracuje na sportovcově sebedůvěře ke zdokonalování a učení se novým dovednostem, (aby mohl dále výkonnostně růst). Na základě takovéto kombinace lze dosahovat výrazných zlepšení v dlouhodobé výkonnosti. Dalším efektem těchto intervencí bývá celkový nárust spokojenosti se sportovní činností. Stejně jako u ostatních témat, tato zlepšení vyžadují práci, čas a taky sebedůvěru.


Chci v sutěži stoprocentně zůročit tréninkovou dřinu


Ani profesionální sportovci občas nedokáží předvést vše, na co mají. Pokud se tomu tak ale děje často, je potřeba to řešit. Není nic horšího, než být takzvaný "tréninkový typ". Neboli sportovec, který dosahuje lepších výkonů v tréninku, než v soutěži. Tento stav má své dohledatelné příčiny, které lze identifikovat. Přílišná nervozita, apatie, neodpovídající sebevědomí, ztráta soustředění, neodpovídající tlak okolí, ale také špatná orientace v konkrétních cílech při výkonu v soutěži. To všechno mohou být příčiny, proč se nedaří prodat natrénovanou formu. Sportovně-psychologická práce nejprve vede k nalezení těchto příčin. Poté k navržení strategického řešení, které je následně aplikováno. Svou výkonnost v soutěži se rozhodně vyplatí řešit. Je to ovlivnitelná dovednost, ale musí se chtít.


Tréninkové zatížení je téměř nezvladatelné


Jste často nemocní, soustředění kolísá nebo se dokonce domníváte, že jste přetrénovaní. Situaci hodně zjednoduším, když řeknu, že existují 2 hlavní příčiny. První je, že je zátěže objektivně příliš. Tedy, mezi jednotlivými tréninky, tréninkovými týdny, anebo částmi sezóny nedochází k dostatečnému zotavení. V takovémto případě má v rukou řešení trenér, ten je zodpovědný za obsah přípravy. Já vám mohu pomoci vymyslet, jak s trenérem strategicky komunikovat, abyste mohli efektivně trénovat. Druhou příčinou může být, že je zátěže subjektivně příliš. Tedy, vaše motivace, cíle, emoce a pozornost nehrají s vámi, ale proti vám. V tomto případě vám pomohu najít strukturu, o kterou se budete moci znovu opřít. Nežijeme životy v motivačních videích, ale v realitě. Snažit se čistě svou vůlí donutit tělo trénovat jde jen po přechodnou dobu.


Chci to prostě zkusit


Slyšeli jste o mentální přípravě a chcete vědět o čem konkrétně je. V tom případě vás můžu jedině podpořit. Věřím, že si to užijete.


Mgr. Jakub Nezdoba, IČO: 06742408, Želetická 7, 15521, Praha-Zličín. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!